„Round and round meeting in minds – identity”

2012 gada 2. -9. septembrī LLU Studentu teātra 8 dalībnieku grupa un režisore Astra Kacena piedalījās Eiropas programma „Jaunatne  darbībā” starptautiskā jauniešu teātru projektā „Round and round meeting in minds – identity”. Tajā piedalījās 5 valstu – Zviedrijas, Slovēnijas, Lielbritānijas, Latvijas un Lietuvas jauniešu teātri. Jaunieši iepazīstināja ar savu valsti un teātri nacionālajos vakaros, kuros atraktīvā kopējā darbībā iesaistoties visiem festivāla dalībniekiem, katrs varēja izdzīvot gan līdzdalības prieku, gan izgaršot nacionālo virtuvi. Briti apspēlēja savu Gada Notikumu – Olimpiskās spēles un mūžīgo vērtību, karalisko ģimeni; Zviedri – Eirovīziju un Strindbergu; lietuvieši – tuvību dabas pirmatnējībai (viņu vakars notika brīvdabas Botāniskā dārza teritorijā); slovēņi – dumpīgo tiešamību, nebaidoties  atkailināšanās izaicinājuma.

Kā savdabīgu savas valsts kultūras vizītkarti teātri nacionālajos vakaros  izrādīja arī 20 min garu, brīvi interpretētu iestudējumu par tēmu „Manas zemes teātra seja”. Mūsu teātris dejas, plastikas un improvizācijas elementu virknē iekļaujot dialogus angļu valodā veidoja vēstījumu par latviešu mūsdienu teātra meklējumiem no Hamleta līdz Lāčplēsim un aizstāvēja pārgalvīgo tēzi, ka dziļi sirdī katrā latvietī mīt supervaronis.Un, kad supervaroņa baltais apmetnis izrādes finālā izpletās iegūstot laivas apveidu, ēnu spēlē redzamie ceļotāji Pūt vējiņi dziedot izbrauca plašajā pasaulē, ovācijas zālē bija nedalītas.

Nacionālā vakara saviesīgajā daļā tika veidoti improvizēti latviešu kāzu rituāli un spēles, kurās britu puiši, drosmīgi izvēloties precinieku lomas, piedzīvoja gan „izkalpināšanu” no līgavas vecāku puses, gan viltus līgavu piedāvājumus, gan sirdī smeldzīgo līgavu zagšanu, gan uz šķīvja kāpšanu, bet kāzu danču virpulī lieliski garšoja tik lab` latviešu pelēkie zirņi, kā rupjmaize ar medu un pats miestiņš. Festivāla noslēguma dalībnieku anketās latviešu vakars apliecinājās, kā neaizmirstamākais VAI TIEŠĀM TĀS VISAS IR JŪSU TRADĪCIJAS??!!

PROJEKTA „Round and round meeting in minds – identity” programmā jaunieši 7 dienas pavadīja kopīgās mūzikas, dejas, ritma, plastikas meistarklasēs un neverbālajā saskarsmē izveidoja kopīgu kustību performanci, balstītu savās asociācijās par personīgo identitāti un pasaules izjūtu šodien. Projekta noslēgums saskaņojās un pārklājās ar Lietuvas ikgadējo Jauniešu teātru festivālu „Baltā Vārna” ( septiņas izrādes) un tā projekts pārtapa festivālā, kur līdzdalībnieku un skatītāju skaits ievērojami pieauga.

Radošais prieks, labvēlības un draudzīguma atmosfēra, festivālā kopīgi pavadītais laiks lika apjaust, ka ikdienas uzdevumu virknēs katrs ir tiesīgs sev atvēlēt laiku arī apcerei – CIK DAŽĀDI? harmoniski vai disharmoniski, tuvi vai tāli viens otram ir atšķirīgu valstu un pat dažādu ādas krāsu cilvēki. CIK ATVĒRTI? Mēs paši priekšstatos par sevi un citiem un kā tas iztur kontaktpārbaudi.

Neliels video ieskats pašā priekšnesumā šeit.